Hinnakiri

TEENUS HIND
Lepingutasu 5% laenusummast
Sõiduki turuväärtuse hindamine lisatasuta

Laenu ennetähtaegne tagastamine

lisatasuta
Omanikuvahetus Maanteeametis 61 EUR
e-teeninduses 48 EUR
Lepingu muutmise tasu 25 EUR
(laenu põhiosa vähendamisel on muutmise tasu 0 EUR, suurendamisel rakendub tavapärane lepingutasu)
Lepingu ülevõtmise tasu 2,5% laenusummast
min. 50 EUR
Lepingu ennistamise tasu 4% laenusummast
Meeldetuletuskiri 5 EUR
esimene kiri tasuta, vastavalt VÕS §113
Sõiduki hoiustamiskulude hüvitamine alates 30 EUR
sõltub sõiduki hoiustamisperioodist
Sõiduki müügikulude hüvitamine 3% müügihinnast
Volikirjad ja tõendid 20 EUR

 

sales