Hinnakiri

Autolaen/liising

TEENUS HIND
Lepingutasu 5% laenusummast
Sõiduki turuväärtuse hindamine lisatasuta

Laenu ennetähtaegne tagastamine

rakendub tavapärane lepingu muutmise tasu
Omanikuvahetus Maanteeametis 71 EUR
e-teeninduses 55 EUR
Lepingu muutmise tasu 25 EUR
(laenu põhiosa vähendamisel on muutmise tasu 0 EUR, suurendamisel rakendub tavapärane lepingutasu)
Lepingu ülevõtmise tasu 2,5% laenusummast
min. 50 EUR
Lepingu ennistamise tasu 4% laenusummast
Meeldetuletuskiri 5 EUR
esimene kiri tasuta, vastavalt VÕS §113
Sõiduki hoiustamiskulude hüvitamine kokkuleppel
Sõiduki müügikulude hüvitamine kokkuleppel
Volikirjad ja tõendid 20 EUR