Trustline

Meie jaoks on austus, eetika ja vastavus põhimõtetele väga olulisel kohal. Usume, et tähtis osa usaldusliku kultuuri loomisel on julgus rääkida, kui märgatakse midagi kahtlast. See võimaldab tekkinud murekohtadega tegeleda. TrustLine on Mogo emaettevõtte Eleving Group’i rikkumistest teatamise süsteem. Mogo töötajad ja välised huvirühmad saavad selle kaudu edastada infot kahtluste, kogetud sündmuste või tunnistatud olukordade kohta - turvaliselt ja konfidentsiaalselt. TrustLine on üles ehitatud, loodud ja hallatud viisil, mis tagab täieliku konfidentsiaalsuse saadud info suhtes, välistades volitamata isikute ligipääsu sellele.  

Millal on alust teatada rikkumisest läbi TrustLine’i?

Millal on alust teatada rikkumisest läbi TrustLine’i?

Millal on alust teatada rikkumisest läbi TrustLine’i?

Julgustame teavitada igasugusest võimalikust rikkumisest, kui see puudutab: 

  • ärieetika ja -standardite rikkumist Mogo või Mogot esindavate kolmandate isikute poolt;
  • juhtimistavade, äritegevuse või käitumisega seotud Mogo poliitikate ja väärtuste rikkumist;
  • kahtlust küsitava raamatupidamise, sisekontrolli, auditi ja finantsaruandluse või tahtlike tegude suhtes, millega soovitakse saada ebaõiglaselt volitamata hüvesid, raha, vara või teenusi;
  • murekohti seoses Mogo-poolse inimõiguste rikkumistega või inimõiguste austamist rikkuva äritegevuse või käitumisega;
  • monopolivastaste või ausa kaubanduse, spionaaži või sabotaažiga seotud olulisi rikkumisi ja infoturbe rikkumisi. 

Kahtlusest teatamise puhul ei pea te teadma kõiki detaile või olema täielikult kindel olukorra tõesuses. Võite usaldada, et suhtume teie avaldustesse suure austuse, tõsiduse ja aususega. Tegutseme koheselt, kui olukord vajab seda. Teie avaldus võib olla soovi korral täielikult anonüümne.
  

Pöörame tähelepanu sellele, et TrustLine’i ei tohi kasutada klientidega seotud kaebuste lahendamiseks. Palun kasutage taoliste kaebuste jaoks Klienditeeninduse vorme.

Anonüümsus ja kättemaksukaitse 

Anonüümsus ja kättemaksukaitse 

Eleving Group ei tolereeri diskrimineerimist ega kättemakse isikute suhtes, kes on heas usus esitanud avalduse või osalenud uurimises. Selle tagamiseks kasutame me efektiivseid, konfidentsiaalseid ja turvalisi avalduse esitamise kanaleid, et pealekaebajaid kättemaksude eest kaitsta. Kui teile tundub, et teie suhtes on toime pandud kättemaks peale teiepoolset uurimises osalemist, peate meile sellest viivitamatult teada andma läbi TrustLine’i. Kõikide avaldustega tegeletakse ja neid uuritakse konfidentsiaalselt. 

 Lisainfoga tutvumiseks minge: 

Eleving Group’i Pealekaebaja poliitikaTeatage rikkumisest läbi TrustLine’i