Tee test ning saa hinnang oma praegustele krediidikohustustele ja finantsolukorrale

25.01.2023

Tee test ning saa hinnang oma praegustele krediidikohustustele ja finantsolukorrale

Teadmine oma finantsvõimekusest ja oskus oma raha korralikult hallata on oskused, mis on tänapäeval fundamentaalsed. Koostöös Eleving Groupiga oleme välja töötanud finantskirjaoskuse platvormi, kus saate hinnata oma finantsolukorda ja leida kasulikke näpunäiteid eelarve koostamise, võlahalduse, säästmise, finantshügieeni ning muu sellise kohta.

Teave testi kohta

Finantskirjaoskuste tööriist on test, kus igaüks saab hinnata oma praegusi laenukohustusi või arvutada enda ja oma leibkonna finantsvõimalusi.

Olemasolevate laenukohustuse hindamisel peab kasutaja vastama kuuele küsimusele, mille vastuseid kasutatakse üksikisiku DTI (debt-to-income) hinde või kohustuste ja sissetuleku suhte arvutamiseks. Finantsasutused peavad seda üheks olulisemaks teguriks otsuse tegemisel selle kohta, kas laenu anda või sellest keelduda. See on ka näitaja, mis aitab hinnata eelarve võimet taluda ootamatuid finantsraskusi ilma maksedistsipliini rikkumata. Test annab ka hinnangu tegeliku elukalliduse, säästude ja kulude katvuse kohta ehk kui mitu kuud suudab inimene säilitada oma elatustaseme ja katta oma kulud olemasoleva eelarve piires.

Ka võimaluste hindamisel peab kasutaja vastama kuuele küsimusele. See test näitab isiku või leibkonna DTI hinnet, tegelikku elukallidust, säästutasemeid ja võimalikku igakuiste kohustuste summat, mida isik või leibkond saaks endale võtta ilma oluliste ohtudeta oma eelarvele.

Lisaks on platvormi laiendatud blogijaotisega, mis sisaldab hulgaliselt väärtuslikke näpunäiteid eelarve planeerimise, säästude, võlahalduse, inflatsiooni mõju vähendamise kohta isiklikule eelarvele, laenukulu, krediidireitingu ja muude teemade kohta.


Alusta testi tegemist!


Projekti kohta


Maailmas on juba pikka aega probleemiks finantskirjaoskuse puudulikkus. Liiga paljudel inimestel puuduvad põhiteadmised oma raha efektiivse haldamise kohta. See võib kaasa tuua ülekulutamise, finantsstressi, pankroti ja isegi vaesuse. Igaüks peab leidma aega selleks, et õppida tundma finantspõhitõdesid, et tal oleks kindel vundament õigete finantsotsuste tegemiseks. Seetõttu on Eleving Group ja tema kaubamärgid välja töötanud finantskirjaoskuse platvormi.

"Finantskirjaoskus on protsess, mille käigus inimene omandab vajalikud teadmised, et oma raha targalt hallata. Need on olulised oskused, mis aitavad vastu võtta teadlikke otsuseid ja ennetada kulukaid vigu. See vahend tuleb kasuks kõigile, kuid eelkõige neile, kes on märganud, et nende raskelt teenitud palk kaob rahakotist kiiremini kui sooviks. Samuti inimestele, kellel on kunagi olnud raskusi oma rahaliste kohustuste täitmisega. Oleme töövahendi välja töötanud nii, et inimesed saavad testi läbides ja platvormil pakutavaid nõuandeid lugedes aru erinevate rahaasjadega seotud väljakutsete põhjustest ning leida nende ületamise meetodeid,” selgitab Eleving Groupi korporatiivasjade peaspetsialist Arturs Cakars.