Millised on kõige efektiivsemad finantseerimisvõimalused alustavale ja laienemist plaanivale ettevõtjale?

21.12.2023

Millised on kõige efektiivsemad finantseerimisvõimalused alustavale ja laienemist plaanivale ettevõtjale?

Kui just teie ettevõtte väärtus ei küündi Apple'i tasemele, vajate tõenäoliselt mingil ajaperioodil äritegevuse edendamiseks mõistlikke finantseerimisvõimalusi. Tegelikult otsivad isegi paljud suure kapitaliga ettevõtted regulaarselt lühi- ja pikaajaliste kohustuste täitmiseks lisavahendeid. Rusikareegli järgi peaks ettevõte oma lühiajalisi varasid finantseerima lühiajaliste kohustustega ja põhivara pikaajaliste kohustuste ja omakapitali arvelt. Lisaraha leidmine aga võib osutuda keeruliseks, eriti ettevõtte algusfaasis, kui ei ole võimalik kõiki kulusid kasumi arvelt katta. Isegi kui ettevõtte rahaline bilanss on saavutatud, on Eestis palju ettevõtteid, kellel ei ole piisavalt vahendeid, et tootearendusega tegeleda või välisturgudele laieneda. Kuigi lisafinantseeringu abiga saab ettevõtja saavutada palju suurema väärtuse oma tootest või teenusest.

Enne kui hakkate uurima oma ettevõttele rahastamisvõimalusi, on mõistlik kõigepealt aru saada, mida vajate. Kas otsite pikaajalist või lühiajalist rahastamist? Kui kiirest lisaraha vajate? Kas vajate raha võlgade refinantseerimiseks või kinnisvara ostmiseks? Tasub ka meeles pidada, et enamikel rahastamismudelitel, olgu selleks laen või ettevõtlustoetus, ei piisa ainult taotluse esitamisest, vaid võivad olla ka kindlad reeglid raha kulutamise kohta. Enne lisaraha kaasamist on soovitatav tutvuda paljude erinevate ettevõtete rahastamisvõimalustega ja leida enda vajadustele kõige sobivam.

Väikeettevõtete jaoks on õige rahastamismudeli leidmine ülioluline. Võtad raha valest kohast ja võid hiljem kaotada osa oma ettevõttest või sattuda tagasimakseraskustesse, mis pärsivad ettevõtte kasvu järgnevate aastate jooksul. Järgnevalt toome välja erinevad finantseeringu võimalused äritegevuses ja anname ülevaade strateegilistest kanalitest, kust lisaraha taotleda.

1. Krediidiasutused

2. Ettevõtlustoetused

3. Omavahendid

4. FFF (friends, family, and fools)

1. Krediidiasutused

Tavapärased krediidiandjate poolt pakutavad rahastamise liigid on:

Tähtajaline pangalaen

Tähtajaline pangalaen võetakse tavaliselt mingi konkreetse varaobjekti ostmiseks, mitmeks või kinnisvaraobjektide korral ka mitmekümneks aastaks. Ostetav varaobjekt on tavaliselt ka laenu tagatiseks. Makstakse tagasi võrdsetes osades. Lisatagatise nõudmine on sagedane, aga sõltub ka omapoolse sissemakse suurusest. Ka intressimäär sõltub tagatise suurusest ja kvaliteedist.

Arvelduskrediit

See võetakse tavaliselt rahavoogude tasandamiseks, on seotud ettevõtte pangakontoga – millega siis saab lubatud ulatuses miinusesse minna. Kehvematel perioodidel oled miinuses, parematel kuudel maksad laenud tagasi.
Arvelduskrediit on tavaliselt aastane leping, jooksvalt makstakse ainult intressi. Kui kõik on jätkuvalt korras, siis lepingut pikendatakse igal aastal. Arvelduskrediit võib olla tagatiseta või on tihti tagatiseks kommertspant ettevõtte käibevaradele.

Krediitkaart

Krediitkaardid on tagatiseta, aga kõrge intressiga. Tihti on see üks väheseid krediidivõimalusi üldse, mida alustav ettevõtja kasutada saab. Krediitkaardi valimisel tuleb jälgida intressivaba perioodi ja peale seda makstavat intressi.
Krediitkaart ja arvelduskrediit on salakavalad laenud, kuna neid lubatakse sul lahkelt kasutada ilma põhiosa tagasi maksmata. Nende tagasimaksmiseks peab sul endal piisavalt distsipliini olema.

Pangad nõuavad reeglina laenule tagatist ja/või tihti ka omaniku isiklikku käendust. Kui teie ettevõte on arengu varases staadiumis, siis on pankadest krediidisaamine keeruline ja aeganõudev protsess. Pankadest laenutaotlemine peab vastama kõrgetele kriteeriumitele. Väikepangad ja spetsialiseerunud krediidiandjad on vahel vastutulelikumad kui suured pangad. Uuri koostöövõimalusi erinevate krediidiasutustega ja leia endale sobivaim lahendus. Tutvu valikuga erinevate Eestis tegutsevate krediidiandjatega Finantsinspektsiooni kodulehel. Pea meeles ka, et hea maksekäitumine muudab laenu saamise lihtsamaks ja usaldusväärsed kliendid saavad laenutaotlusele sagedamini positiivse vastuse ja parema intressi. Laenu- ja liisinguintressile avaldab mõju ka näiteks ettevõtte äriplaan, rahavood, finantsandmed, ettevõtte suurus, omanike taust, kuid üheks olulisemaks teguriks on kindlasti krediidiajalugu. Lihtsaim viis oma ettevõttele parimate tingimuste saamiseks on tasuda maksed tähtaegselt.

2. Ettevõtlustoetused

Otsides finantseerimisvõimalusi, tasuks kindlasti uurida ka riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate ettevõtlustoetuste kohta. Toome siinkohal välja mõned nendest toetustest:

Starditoetus

Alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud, saab taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu starditoetust. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 eurot.

Pangad nõuavad reeglina laenule tagatist ja/või tihti ka omaniku isiklikku käendust. Kui teie ettevõte on arengu varases staadiumis, siis on pankadest krediidisaamine keeruline ja aeganõudev protsess. Pankadest laenutaotlemine peab vastama kõrgetele kriteeriumitele. Väikepangad ja spetsialiseerunud krediidiandjad on vahel vastutulelikumad kui suured pangad. Uuri koostöövõimalusi erinevate krediidiasutustega ja leia endale sobivaim lahendus. Tutvu valikuga erinevate Eestis tegutsevate krediidiandjatega Finantsinspektsiooni kodulehel. Pea meeles ka, et hea maksekäitumine muudab laenu saamise lihtsamaks ja usaldusväärsed kliendid saavad laenutaotlusele sagedamini positiivse vastuse ja parema intressi. Laenu- ja liisinguintressile avaldab mõju ka näiteks ettevõtte äriplaan, rahavood, finantsandmed, ettevõtte suurus, omanike taust, kuid üheks olulisemaks teguriks on kindlasti krediidiajalugu. Lihtsaim viis oma ettevõttele parimate tingimuste saamiseks on tasuda maksed tähtaegselt.

EAS'i teenused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub alustavale ettevõtjale toetusi ja nõustamisteenuseid ning ka praktilisi koolitusi ja töötubasid, mida juhendavad valdkonna eksperdid.

Euroopa Liidu struktuurifondide toetused

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on võimalik taotleda toetusi konkreetsete toetusmeetmete raames ning avatud taotlusvoorude kaudu, mida korraldavad rakendusüksused.

Stardilaen KredExist

Alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud väike- ja keskmised ettevõtted saavad taotleda äri alustamiseks stardilaenu sihtasutusest Kredex. Riiklik sihtasutus KredEx käendab laenu kuni 75% ulatuses. Võrreldes tavalaenuga on stardilaenu eelis see, et ettevõtjal tuleb oma isikliku varaga vähem riskida.

3. Omavahendid

Ettevõte saab alguse omanike poolt ettevõttesse makstud rahast. Kui ettevõte teenib kasumit, siis selle kasumi võib omanikele dividendidena välja maksta. Samas kui ettevõte tahab edasi kasvada, siis võib ka kasumit kasutada ettevõtte investeeringuteks. Ettevõte „võlgneb“ omakapitali omanikele, aga tal ei ole kohustust seda tagasi maksta.

4. FFF (friends, family and fools, ehk sõbrad, perekond ja „hobi-investorid“)

Perekond ja sõbrad annavad sulle raha laenuks, sest nad on Sind aastaid tundnud ja usuvad sinusse. Seega mõtle hoolikalt oma riskid läbi ja ole konservatiivne, et Sa nende usaldust ei petaks. Raha pärast on küll ja küll sugulasi ja sõpru tülli läinud. Sõbrad ja perekond ei ole võimelised reaalselt Sinu äriplaani hindama, nad saavad hinnata vaid sinu isiklikku usaldusväärsust, kas oled siiani käitunud vastutustundlikult.

Fools“ on hobi-investorid, mitte professionaalsed investorid. Nende pädevus ei ole nii kõrge, nad ei suuda Sind eriti nõustada ja nendelt saadavad summad ei ole suured. Samas on nad (reeglina teadmatusest) riskialtimad ja investeerivad noorematesse ettevõtetesse.

Igasugusel finantseerimisel on oluline kapitali hind. Arvestuslikult peetakse kõige kallimaks omakapitali. Laenurahast on kallid lühiajalised laenud ja krediitkaardiga kasutatud raha. Võõrkapitali kasutamine finantseeringuteks on eriti otstarbekas siis, kui ettevõte on kasumlik, olles võimeline tasuma intresse ja laene.